Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Get access

 Alkoran Machometow
(2,060 words)‘Machomet’s Alkoran’

Joannicjusz Galatowski, Joanicy Galatowski (alternative Polish); Iōan(n)ikii Haliatov(ʾ)skii, Hialetovʾʾskii (Ukrainian); Ioanikii Galiatovʾskyi, Ioan(n)ikii Galatovskii, Ioan(n)ikii Goliatovskii, Ioanikei Galitovskii (Russian)

Date: 1683

Original Language: Polish

Description

This work (its full title is Alkoran Machometow, nauką heretycką y żydowską y pogańską napełniony, od Koheletha Chrystusowego rozproszony y zgładzony, ‘Machomet’s Alkoran fille…

Cite this page
Grodź, Stanisław, “ Alkoran Machometow”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Consulted online on 19 January 2020 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_30314>
First published online: 2015▲   Back to top   ▲