Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Get access

 Catechizacya Turecka
(1,184 words)‘The Turkish catechesis’

Johannes Herbinius

Date: 1675

Original Language: Latin

Description

Catechizacya Turecka (its full title is Catechizacya Turecka/ albo Turczyna niejakiego w Sztokholmie, Roku 1672. Dnia 30. Lipca/ jawnie ochrzczonego/ krotkie w Wierze Chrzescijanskiey czwiczenie/ Jezykiem Tureckim podane y spisane przez X. Jana Herbiniusa, bywszego niekiedy Saskiego w Wilnie Kaznodzieję, ‘The Turkish catechesis or the catechesis of a certain Turk in Stockholm, openly…

Cite this page
Święcicka, Elżbieta, “ Catechizacya Turecka”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Consulted online on 19 October 2019 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27575>
First published online: 2015▲   Back to top   ▲