Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Get access

 Cesta z Prahy
(1,006 words)

Cesta z Prahy

‘A journey from Prague’

Oldřich Préfat z Vlkanova

Date: 1563

Original Language: Czech

Description

Prefát’s Cesta z Prahy (in full Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři do Palestyny, to jest do krajiny někdy Židovské, zeme Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI, ‘A Journey from Prague to Venice and then across the sea to Palestine, that is to the …

Cite this page
Nicholson, Chris, “ Cesta z Prahy”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Consulted online on 03 April 2020 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27653>
First published online: 2015▲   Back to top   ▲