Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Get access

 Copie van de brieven van den godvruchtigen religius broeder Pieter Fardé
(1,759 words)‘Copy of the letters of the pious religious brother Pieter Fardé’

Pieter Fardé

Date: Before 1691

Original Language: Flemish

Description

Copie van de brieven van den godvruchtigen religieus broeder Pieter Fardé, minderbroeder recollect van de Provincie van St. Joseph in ’t Graefschap van Vlaenderen en ander brieven van diversche perzoonen die schryven wat hem overgekomen is al hy voor de tweede mael zoude gaen naer Jerusalem, waerom hy deze reyz…

Cite this page
Frederiks, Martha, “ Copie van de brieven van den godvruchtigen religius broeder Pieter Fardé”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Consulted online on 13 October 2019 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_30781>▲   Back to top   ▲