Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Get access

 Kantymir Basza porażony
(1,143 words)

Kantymir Basza porażony

‘Kantymir Basha blasted’,     

Fabian Birkowski

Date: 1624   

Original Language: Polish

Description

Kantymir Basza porażony (in full, Kantymir Basza porażony albo o zwycięstwie z Tatar, przez Jego M. Pana / P. Stanislawa Koniecpolskiego, hetmana polnego koronnego w roku 1624, dnia 20 miesiąca czerwca / w oktawie św. Antoniego z Padwi / między Haliczem a Bolszowcem otrzymanym, kazanie przez W.O.X. Fabiana Birkowskiego, Zakonu Kaznodziejskiego S. Dominika, napisane, ‘Ka…

Cite this page
Baron, Maciej, “ Kantymir Basza porażony”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Consulted online on 02 July 2020 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27563>
First published online: 2015▲   Back to top   ▲