Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Get access

 Wypisanie drogi tureckiej
(1,546 words)‘Description of the journey to Turkey’

Erazm Otwinowski, Otfinowski, Otvinovius

Date: Possibly 1557

Original Language: Polish

Description

The title of the manuscript of Wypisanie drogi tureckiej (in full: Wypisanie drogi tureckiej, gdym tam z posłem wielkim wielmożnym panem Andrzejem Bzickim, kasztelanem chełmskim, od króla Zygmunta Augusta posłanym roku pańskiego 1557 jeździł, ‘Description of the journey to Turkey when I went there with Sir Andrzej Bzicki, castelan of C…

Cite this page
Grodź, Stanisław, “ Wypisanie drogi tureckiej”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Consulted online on 19 October 2019 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_28726>
First published online: 2015▲   Back to top   ▲